ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗ 7 ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ

  • 6 September, 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 22.2.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Μηλιώνη 7 στην Αθήνα.

Ημερομηνία δημοσίευσης : 6.9.2018

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών : 26.9.2018

http://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./

 

Categories: Uncategorized