Προκήρυξη διαγωνισμού για απολύμανση – απεντόμωση σε κτήρια ιδιοκτησίας του Ιδρύματος

  • 02/04/2019

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Το Ίδρυμα Γ. Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων Ν.Ι.Π.Δ. που φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την απολύμανση και μυοκτονία του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος, στην Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι συνολικής έκτασης 10.500 τ.μ., καθώς και των ακινήτων – οικοπέδων της ιδιοκτησίας του, λίστα των οποίων επισυνάπτεται.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται εάν εσωκλείεται ο ΦΠΑ, ή προστίθεται στην τιμή καθώς επίσης η χρέωση για την απολύμανση και μυοκτονία ανά ακίνητο/οικόπεδο. 

Λίστα με τα ακίνητα σας παραθέτουμε παρακάτω:

Kτήρια του Ιδρύματος

Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε και το κόστος ανά τεμάχιο  σε δολωματικό  σταθμό καθώς και σε μηχανική παγίδα σύλληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «Για το διαγωνισμό απολύμανσης- μυοκτονίας»,  έως την Παρασκευή, 12-4-2019.

Για διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε στο τηλέφωνο  210-6810687 και ώρες 10:00-17:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.xatzikonsta.gr .

 

 

 

 

Categories: Uncategorized