Προκήρυξη διαγωνισμού για τον έλεγχο χρήσεως οικονομικού έτους 2018

  • 03/04/2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, θα προβεί στη διαδικασία λήψης προσφορών για τον έλεγχο της χρήσεως έτους 2018, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη κλειστή προσφορά που να αφορά στο κόστος του ως άνω ελέγχου της χρήσεως 2018,

με την ένδειξη:«Για τον έλεγχο της χρήσεως 2018», το αργότερο μέχρι τις 16-4-2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του Ιδρύματος  210-6810687 και ώρες 10:00-16:00.

 

 

Categories: Uncategorized