Ανάρτηση αποτελέσματος για την εκμίσθωση του ακινήτου του Α’ & Β’ ορόφου εκ του ακινήτου επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος στην Αθήνα

  • 08/05/2019

Ακολουθεί ανάρτηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εκμίσθωσης του Α’ & Β’ ορόφου εκ του ακινήτου επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος στην Αθήνα:

Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκμίσθωση του Α’ και Β’ ορόφου εκ του ακινήτου επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος 7 στην Αθήνα (Νο 22 δ’ και ε’

 

Πίνακας υποβολής προσφορών για τον Α’ και Β’ όροφο εκ του ακινήτου επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος 7 στην Αθήνα (Νο 22 δ’ και ε’)

Α’ όροφος : 192,50 τ.μ.

Β’ όροφος : 198,15 τ.μ.

 

Προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία 5.700,00€.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-11-2018.

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΥΠΟΒ/ΝΤΑ

ΔΙΚ/ΤΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 COSMOS SPORT 094259148 Οικονομική προσφορά 6.150,00€ 12-12-2018
2 ΣΙΟΝΤΗΣ Ν. Α.Ε. 999411305 Οικονομική προσφορά 6.100,00€ 11-12-2018

 

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα βρίσκεται αναρτημένο και στην ιστοσελίδα των Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:

https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/anarthseis-task-flow/searchAnarthseis

Categories: Uncategorized