ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ

 • 04/06/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΣΤΙΣ ΨΥΓΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥΣ.  

Οι ψυχαγωγικές έξοδοι των παιδιών του Οικοτροφείου, πραγματοποιούνται κυρίως εντός Αττικής, σε ακτίνα 50 χλμ. από το Ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ωρών.

Α.  Βασική προϋπόθεση για τη μίσθωση, αποτελούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • το όχημα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
 • να έχει περάσει από έλεγχο ΚΤΕΟ
 • να διαθέτει ζώνες ασφαλείας, που να λειτουργούν όλες
 • να καλύπτονται οι επιβάτες και το όχημα από ασφάλεια
 • ο οδηγός να είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας οδήγησης και
 • να διαθέτει κλιματισμό

 

Β.  Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ξεχωριστές προσφορές για τις ακόλουθες περιπτώσεις για δύο κατηγορίες  χωρητικότητας λεωφορείων (0-29 θέσεις και 30-49 θέσεις):

 1. Διάρκεια έως 5 ώρες και έως 50 χιλιόμετρα. Για απασχόληση άνω των 50 χιλιομέτρων θα ακολουθεί χρέωση ανά χιλιόμετρο. Για απασχόληση άνω των 5 ωρών και μέχρι και 8 ώρες θα ακολουθεί χρέωση ανά ώρα.
 2. Ημερήσια απασχόληση με μέγιστο αριθμό χιλιομέτρων τα 50 χιλιόμετρα. Ως ημερήσια απασχόληση νοείται η απασχόληση από 9 έως και 16 ώρες. Για απασχόληση άνω των 50 χιλιομέτρων, θα ακολουθεί χρέωση ανά χιλιόμετρο.

Επισυνάπτεται φόρμα υποβολής της προσφοράς:

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ.    Στις προσφορές, οι ΤΙΜΕΣ θα πρέπει:

 • να συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ και
 • να ΜΗΝ συμπεριλαμβάνουν το κόστος ΔΙΟΔΙΩΝ

Παρακαλούμε να μας στείλετε εγγράφως την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΣΤΙΣ ΨΥΓΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥΣ», το αργότερο έως την 18-6-2019.   Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του Ιδρύματος  210-6810687 και ώρες 10:00-17:00, ή  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.xatzikonsta.gr.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Uncategorized