Ανακοίνωση εκμίσθωσης του καταστήματος δ’ εκ του ακινήτου επί της Λεωχάρους 9 στην Αθήνα

  • 26/06/2019

Aνακοίνωση εκμίσθωσης του καταστήματος δ’ εκ του ακινήτου επί της Λεωχάρους 9 στην  Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 26.3.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του  καταστήματος δ’ επί της Λεωχάρους 9

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ως εξής:

 Aνακοίνωση εκμίσθωσης καταστήματος δ επί της Λεωχάρους 9

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους στη γραμματεία του Ιδρύματος  που βρίσκεται  επί της Λεωφόρου Κηφίσιας 374 στο Χαλάνδρι από τις 8:30-16:30 μέχρι και την 16.07.2019.

Παρακαλούμε όπως αναγράφετε στο κλειστό φάκελο το κατάστημα, για το οποίο  υποβάλετε την προσφορά σας.

Με τιμή

Εκ της Διευθύνσεως

Categories: Uncategorized