Ανάρτηση αποτελέσματος για την εκμίσθωση του καταστήματος β′ επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος

  • 04/07/2019

           Πρακτικό υποβολής προσφορών για την εκμίσθωση του καταστήματος No 22 κατάστημα β′

Πρόκειται για ένα ισόγειο κατάστημα εμβαδού 80 τ.μ. με πατάρι 60 τ.μ. επί της Ερμού 37 και Φωκίωνος στην Αθήνα.

Προσφορά κατέθεσε η κάτωθι εταιρεία στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Νο 22  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β’  ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥ 37 ΚΑΙ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΦΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

PANDORA – ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ – ΡΟΛΟΓΙΩΝ 800602025     26.300,00 € ΑΠ 1133/19.6.2019 19/6/2019

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα βρίσκεται αναρτημένο για 15 ημερολογιακές ημέρες  στην ιστοσελίδα  Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών:

https://www.minfin.gr/web/guest/portal-g.g./wp-content/uploads/2014/07/%ce%a0%ce%99%ce%9d%ce%91%ce%9a%ce%91%ce%a3-%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%a9%ce%9d-%ce%95%ce%a1%ce%9c%ce%9f%ce%a5-37.doc

 

Categories: Uncategorized