ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ

  • 12/07/2019

                    

                              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                               ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

                         στο κεντρικό κτήριο του Ιδρύματος Χατζηκώνστα

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει   στην Λ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για την εγκατάσταση πυρανίχνευσης στο κεντρικό κτήριο του Ιδρύματος.

Οι προδιαγραφές του διαγωνισμού αφορούν στην προσφορά εγκατάστασης εργασιών και υλικών, σύμφωνα με τα σχέδια της πυρανίχνευσης, που θα παραλάβετε από το Ίδρυμα, για τους  4  ορόφους του κτηρίου μας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Η εγκατάσταση θα είναι εξωτερικού τύπου, με σωλήνες «τύπου Κουβίδη», και θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες μεταλλικές σχάρες που αφορούν το δομημένη καλωδίωση, εφόσον βεβαιωθούμε, ότι δεν δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στην καλωδίωση και στην καλή λειτουργία της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης.

Η σύνδεση του Πίνακα και η διαπίστωση της καλής λειτουργίας του, θα είναι αποκλειστικά ευθύνη της Εταιρείας.

Η οικονομική προσφορά θα έχει τρία σκέλη, τα οποία θα αφορούν:

  1. Καλωδίωση (μόνο εργασία)
  2. Τοποθέτηση και σύνδεση όλων των εξαρτημάτων (μόνο εργασία) και
  3. Όλα τα υλικά (κόστος)

Το ίδρυμα θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέρος ή το σύνολο των ανωτέρω, το οποίο θα εξαρτηθεί από το κόστος.

Επίσης, τα υλικά που θα χρειαστούμε, θα θέλαμε να είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών και αναγνωρισμένης εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο αναγράφοντας τον τίτλο του εν λόγω διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι

    και την Τετάρτη, 24-7-2019, έως τις 16:00 στη διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ – Λεωφ. Κηφισίας 374,  Χαλάνδρι, 152 33

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τις προδιαγραφές, μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες, με  τον  κ. Γιώργο Κόνιαρη, από τις  09:00 έως τις 14:00,  στα τηλέφωνα  210-6810687 και 210-6810524, ή στο email   idrima.xatzikonsta@gmail.com

 

                            Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

                                Λεωνίδας Δραγουμάνος

Categories: Uncategorized