ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

  • 04/09/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ  ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 30.05.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη μακροχρόνια εκμίσθωση των έξι ορόφων του ακινήτου επί της Πειραιώς 68 στην Αθήνα.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού λεπτομερώς έχει ως εξής:

Προκήρυξη διαγωνισμού 6 ορόφων επί της Πειραιώς 68

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους στη γραμματεία του Ιδρύματος  που βρίσκεται  επί της Λεωφόρου Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι από τις 8:30-16:30 μέχρι και την 04/11/2019.

Παρακαλούμε όπως αναγράφετε στο κλειστό φάκελο το ακίνητο , για το οποίο υποβάλετε τη προσφορά σας.

                                                                                                                                                             Με τιμή

Εκ της Διευθύνσεως