ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

  • 10/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν. 4182/2013 και την από 30.05.2019 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος, σας ενημερώνουμε ότι δεχόμεθα έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την μακροχρόνια εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου το οποίος χρήζει επισκευών.

Σας παραθέτουμε τη προκήρυξη αναλυτικά, η οποία είναι αναρτημένη και στο site του Υπουργείο Οικονομικών :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 5 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι την 11.11.2019 στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος από τις 9:00-16:00 αναγράφοντας στο φάκελο το ακίνητο για το οποίο προορίζεται η προσφορά.

Εκ της Διευθύνσεως