ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 62 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

  • 10/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 62 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν. 4182/2013 και την από 27.02.2019 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος, σας ενημερώνουμε ότι δεχόμεθα έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την μακροχρόνια εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου το οποίο χρήζει επισκευών.

Σας παραθέτουμε τη προκήρυξη αναλυτικά, η οποία είναι αναρτημένη και στο site του Υπουργείου Οικονομικών :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ 62

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι την 11.11.2019 στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος από τις 9:00-16:00 αναγράφοντας στο φάκελο το ακίνητο για το οποίο προορίζεται η προσφορά.

Εκ της Διευθύνσεως