ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68

  • 10/09/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 68

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν. 4182/2013 και την από 30.05.2019 απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος, σας ενημερώνουμε ότι δεχόμεθα έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την εκμίσθωση των ισογείων καταστημάτων εκ του ακινήτου.

Σας παραθέτουμε τη προκήρυξη αναλυτικά, η οποία είναι αναρτημένη και στο site του Υπουργείου Οικονομικών :

Προκήρυξη διαγωνισμού για εκμίσθωση ισογείων καταστημάτων επί της Πειραιώς 68

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους μέχρι την 30.09.2019 στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος από τις 9:00-16:00 αναγράφοντας στο φάκελο το ακίνητο για το οποίο προορίζεται η προσφορά.

Εκ της Διευθύνσεως