Λειτουργία στο Ναϊδριο του Αγίου Ιωάννου στο προαύλιο χώρο του Ιδρύματος

 

Ανακοίνωση

To Σάββατο  29.8.2020 θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στις 7:00 π.μ. στο Ναϊδριο του Αγ. Ιωάννου με αρτοκλασία στο χώρο του Ιδρύματος.

Η λειτουργία θα τελεστεί  σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης από τον COVID-19.

  Εκ της Διευθύνσεως