Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων χρήσεως 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Ίδρυμα «Γεωργίου & Αικατερίνης Χατζηκώνστα- Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων», διενεργεί διαγωνισμό, για την προμήθεια εντύπων χρήσεως 2021, για τις υπηρεσίες του.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά μέσω του e-mail του Ιδρύματος idrima.xatzikonsta@gmail.com, με την ένδειξη:  «Για τα έντυπα χρήσεως 2021»  έως  τις  8-12-2020, σύμφωνα με την κάτωθι κατάσταση των εντύπων και τα δείγματα που επισυνάπτονται, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Το λογότυπο και οι τίτλοι του των εντύπων, θα είναι χρώματος μωβ.  Επίσης το email που θα τυπωθεί στο επιστολόχαρτο είναι το: idrima.xatzikonsta@gmail.com

Σας παραθέτουμε δείγματα των εντύπων εδώ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στο  idrima.xatzikonsta@gmail.com .

 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Μπλοκ) – ΧΡΗΣΕΩΣ  2021 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Είσπραξης Γραμματίων – Τριπλότυπα αυτογραφικά λευκό-ρόζ-κίτρινο  από το    1 – 100  2  μπλόκ * 50
2 Αποδείξεις πληρωμής –   Τριπλότυπα αυτογραφικά λευκό-ρόζ-κίτρινο  από το    1 – 250  4  μπλόκ * 50
3 Αποδείξεις είσπραξης –  Τριπλότυπα αυτογραφικά λευκό- ρόζ-κίτρινο από το     1 – 150  3  μπλόκ * 50
4 Προσωρινή απόδ. πληρωμής – Διπλότυπα αυτογραφικά λευκό-κίτρινο

(με αρίθμηση από το Νο  601)

 4  μπλόκ * 50
5 Δελτίο παραγγελίας              Διπλότυπα αυτογραφικά λευκό-κίτρινο            από  1 – 250   5  μπλόκ * 50
6 Δελτίο εισαγωγής υλικού – Τριπλότυπα αυτογραφικά λευκό-ρόζ-κίτρινο    από 1 – 200  4 μπλόκ  * 50
7 Δελτίο εξαγωγής υλικού  – Τριπλότυπα αυτογραφικά λευκό-ρόζ-κίτρινο     από 1 – 400 8 μπλοκ  * 50
8 Επιστολόχαρτα Ιδρύματος   (με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο) 1.000   τμχ.

Εκ της Διευθύνσεως