Η εταιρεία UNISON Facility Services στηρίζει το Ίδρυμα Χατζηκώνστα

ToΊδρυμα Χατζηκώνστα – Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων θα ήθελε με την παρούσα ανακοίνωση να ευχαριστήσει την εταιρεία UNISON για τη δωρεά των χιλίων ευρώ (1.000 ευρώ), προς την οποία η εν λόγω εταιρεία – στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – προέβη κατά την περίοδο των εορτών.

Είναι κυρίως οι αρχές, οι αξίες και η ποιοτική υπεροχή που κάνουν τη UNISON να ξεχωρίζει και αυτές αντικατοπτρίζονται καθημερινά όχι μόνο στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία αλλά και στις ουσιαστικές χειρονομίες αλληλεγγύης και γενναιοδωρίας, με τις οποίες βοηθάει τα μέλη της κοινωνίας μας που έχουν πραγματική ανάγκη. Εμείς εδώ στο Χατζηκώνστα γίναμε αποδέκτες της γενναιοδωρίας αυτής και θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φίλους και υποστηρικτές μας ότι η δωρεά της UNISON θα συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των αναγκών των παιδιών μας, γεγονός που θα συνδράμει παράλληλα και στην ψυχολογική τόνωσή τους.

εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στον κλάδο του Facility Managementστην εγχώρια αγορά από το 1977 (ως ISS). Σήμερα, ως UNISON πλέον, συνεχίζει να ηγείται του κλάδου, αξιοποιώντας τη βαθιά εμπειρία και την τεχνογνωσία του παγκόσμιου Ομίλου ISS, του οποίου παραμένει αποκλειστικός συνεργάτης στην Ελλάδα.