Προκήρυξη Διαγωνισμού για την ασφάλιση μέρους προσωπικού 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021

 

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων που εδρεύει  στην Λ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι, διενεργεί διαγωνισμό για την ασφάλιση μέρους του προσωπικού του Ιδρύματος26 ατόμων, λόγω θανάτου, μόνιμης, ολικής ή μερικής ανικανότητας από εργατικό ατύχημα, με το ποσό των 25.000 € ανά ασφαλιζόμενο και για 24ωρη κάλυψη.  Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι ετήσια.

Οι ασφαλιζόμενοι, είναι εργαζόμενοι στα Τμήματα: του παιδαγωγικού, κοινωνικών λειτουργών, τεχνικής υπηρεσίας, καθαριότητας και μαγειρείων καθώς και εργαζόμενων σε εξωτερικές εργασίες.

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Για την ασφάλιση μέρους προσωπικού», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  5-3-2021,  από τις 10:30 π.μ – 13:00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να στέλνετε email στο  idrima.xatzikonsta@gmail.com  και στα τηλέφωνα 210-6810687 και 210-6810524, εργάσιμες ημέρες .