Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

&   ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

 

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα, που φιλοξενεί άπορα παιδιά και εδρεύει στην  Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι, διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ.

Η προσφορά, θα κατατίθεται στο Ίδρυμα, σε ημέρες και ώρες γραφείου (από Δευτέρα έως Παρασκευή)  σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για το διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ», το αργότερο μέχρι   την Παρασκευή  5-3-2021 και ώρες από  11:00 π.μ. – 13:30 μ.μ.

Η  προσφορά θα ελέγχεται ποσοτικά και ποιοτικά  και θα πρέπει να ισχύει για ένα έτος, με δικαίωμα του Ιδρύματος να την παρατείνει για τρεις (3) μήνες επιπλέον. Επίσης δεν θα υπάρχουν κρατήσεις επί του τιμολογίου.  Επίσης στην προσφορά σας, θα πρέπει να αναγράφεται και το ποσό της έκπτωσης που προσφέρετε επί του καταλόγου σας, για είδη που δεν αναγράφονται στη λίστα.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα  210- 6810687, 210-6810524, καθώς και στο email του Ιδρύματος  idrima.xatzikonsta@gmail.com