Προκήρυξη διαγωνισμού για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Το  Ίδρυμα Χατζηκώνστα το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374  στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων για την ακίνητη περιουσία του ιδρύματος που μπορείτε να δείτε εδώ.

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα κληθούν να συντάξουν εκτιμήσεις για την αξία των ακινήτων της επισυναπτόμενης λίστας, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, όταν αυτό ζητηθεί.

Οι εκτιμητές πλην της πιστοποίησης θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, εμπειρία,  κλπ), τα οποία θα συνεκτιμηθούν με την οικονομική προσφορά, για την συνεργασία με το Ίδρυμα.

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο, έγγραφη οικονομική προσφορά με τιμή ανά ακίνητο, με την ένδειξη: «Για συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων» το αργότερο έως την 12-3-2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-6810687 και  210-6810524, καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή), από τις 10:00 ως 14:00, ή στο email του Ιδρύματος :  idrima.xatzikonsta@gmail.com