Προκήρυξη για πώληση παλαιών μετάλλων (SCRAP)

 

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα, το οποίο εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374, Τ.Κ. 15233, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί Διαγωνισμό για πώληση παλαιών μετάλλων (scrap).

Τα παλαιά, προς πώληση, μέταλλα, βρίσκονται συγκεντρωμένα σε σημείο στο οικόπεδο του κεντρικού κτιρίου του Ιδρύματος, στη Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι, όπου θα γίνει η ζύγισή τους.

Τα παλαιά αντικείμενα προς πώληση είναι :

  1.  μαντέμια λέβητα,
  2.  πλυντήριο ρούχων,
  3.  πατατομηχανή,
  4.  τέσσερις (4) δεξαμενές πετρελαίου,  (αποξήλωση με χρήση οξυγόνου)
  5.  καυστήρας ατμολέβητα, (αποξήλωση).

 

Η τιμή που θα δοθεί θα είναι για το σύνολο των αντικειμένων και θα πρέπει να γίνεται αναγωγή ανά κιλό, σε περίπτωση που χρειαστεί στο άμεσο μέλλον πώληση κι άλλων αντικειμένων. Επίσης, στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αγορά και η αποκομιδή τους από το χώρο του Ιδρύματος.

Το ποσό που θα προκύψει, θα καταβληθεί στο ταμείο του Ιδρύματος πριν την αποκομιδή.

Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να έχουν ισχύ για 3 μήνες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη: «Για την πώληση παλαιών μετάλλων», το αργότερο έως την Παρασκευή, 14-5-2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Δεληγιώργη στο τηλέφωνο  210-6810687 και 210-6810524,  καθημερινά από τις 10:00 ως 14:00.  Επίσης, μπορείτε να στείλετε email στο  idrima.xatzikonsta@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.xatzikonsta.gr.