Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 31.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Προκήρυξη για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12-05-2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 1-6-2021