Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί της Συγγρού 222, στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 31.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Προκήρυξη για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί της Συγγρού 222

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.6.2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 14.7.2021