Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 31.3.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω καταστήματος:

Προκήρυξη για την εκμίσθωση καταστήματος εκ του ακινήτου της οδού Λεωχάρους 9

Ημερονημία δημοσίευσης: 8-7-2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 28-7-2021