Αποτέλεσμα διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Μηλιώνη 7 στην Αθήνα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Ενός διατηρητέου ακινήτου, που βρίσκεται στην Αθήνα, επί της οδού Μηλιώνη 7, (ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 26) Εμβαδού Υπόγειου 29,13 τ.μ., Ισόγειου 93,35 τ.μ., πρώτος όροφος 88,72 τ.μ., δεύτερος όροφος 30,44 τ.μ.

Προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία 4.100,00€.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-5-2021.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΥΠΟΒ/ΝΤΑ

ΔΙΚ/ΤΙΚΑ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ILIAS NTAVOS LTD 10377344V  Οικονομική      προσφορά     2.500 €         1-6-2021
2 ΜΑΝΙΚΥ ΙΚΕ 801578320 Οικονομική προσφορά 4.900 €

1-6-2021

Το πρακτικό αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών την Τρίτη 20-7-2021.

https://www.minfin.gr/gspp/dhpe/faces/adf.task-flow?adf.tfId=anarthseis-task-flow&adf.tfDoc=/WEB-INF/anarthseis-task-flow.xml&id=1984723