Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Ιάσονος 34 στην Αθήνα

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 4182/2013 και την από 10.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές σε κλειστό φάκελο για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Ιάσονος αρ. 34 στην Αθήνα σύμφωνα με την προκήρυξη:

Προκήρυξη για το ακίνητο επί της οδού Ιάσονος 34 στην ΑΘήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.7.2021

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 24.9.2021