Διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων χρήσεως 2022

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στο Χαλάνδρι, στην Λ. Κηφισίας 374, διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια εντύπων χρήσεως 2022, για τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ (Μπλοκ) – ΧΡΗΣΕΩΣ  2022 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1 Είσπραξης γραμματίωνΤριπλότυπα αυτογραφικά λευκό-ρόζ-κίτρινο από το 1 – 100 2  μπλόκ * 50
2 Αποδείξεις πληρωμής –   Τριπλότυπα αυτογραφικά λευκό-ρόζ-κίτρινο από το 1 – 250 4  μπλόκ * 50
3 Αποδείξεις είσπραξης  Τριπλότυπα αυτογραφικά λευκό- ρόζ-κίτρινο από το 1 – 150 3  μπλόκ * 50
4 Προσωρινή απόδ. πληρωμής– Διπλότυπα αυτογραφικά λευκό-κίτρινο (χωρίς αρίθμηση) 14  μπλόκ * 50
5 Δελτίο εξαγωγής υλικούΤριπλότυπα αυτογραφικά λευκό-ρόζ-κίτρινο     από 1 – 500 10 μπλόκ * 50

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Ιδρύματος, στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 374 (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), με την ένδειξη: «Για την προμήθεια εντύπων χρήσεως 2022», το αργότερο έως την Παρασκευή 10-12-2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 και ώρες από  10:00 έως 14:00.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος