Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Δημητρακοπούλου 41, στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 14.2.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου Δημητρακοπούλου 41

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-3-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 20-4-2022