Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί της οδού Άστρους 62, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 22.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη εκμίσθωση του παρακάτω οικοπέδου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Άστρους 62, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-9-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 11-10-2022