Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Πειραιώς 68, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 22.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Πειραιώς 68, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-9-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 18-10-2022