Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ημιωρόφου και του α’ ορόφου εκ του ακινήτου επί της οδού Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 22.6.2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Ανακοίνωση μίσθωσης ημιώροφος & α’ όροφος Λεωχάρους 9, στην Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5-12-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-12-2022