Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου επί των οδών Δαίρπφελδ & Τσίλλερ 70, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 22.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου:

Ανακοίνωση μίσθωσης Δαίρπφελδ & Τσίλλερ 70, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5-12-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 23-12-2022