Διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος επί της οδού Κολοκοτρώνη 50, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 20.10.2022  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω καταστήματος καταστήματος:

Ανακοίνωση μίσθωσης καταστήματος Κολοκοτρώνη 50, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7-12-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27-12-2022