Διαγωνισμός για τη μίσθωση ενός οικοπέδου επί της οδού Άστρους 62, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 12.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη εκμίσθωση του παρακάτω οικοπέδου:

Ανακοίνωση μίσθωσης οικοπέδου Άστρους 62, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7-12-2022

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 27-12-2022