Οικονομικά Στοιχεία έτους 2021

Α’ Προϋπολογισμός 2021

Β’ Προϋπολογισμός 2021

Ισολογισμός 2021

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2021

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη 2021

Προϋπολογισμός ΚΛηροδοτήματος Ψύχα 2021