Οικονομικά στοιχεία έτους 2022

Α’ Προϋπολογισμός 2022

Β’ Προϋπολογισμός 2022

Ισολογισμός 2022

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Αναστασιάδη 2022

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Παπαδάκη2022

Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ψύχα 2022