Διαγωνισμός για την ασφάλιση των ακινήτων του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί Διαγωνισμό Ασφαλιστικής Κάλυψης, για την εξασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του, ως κάτωθι:

  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Συνολική ασφαλιζόμενη αξία ακινήτων 12. 044.150,00 €. Επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων, με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ: Συνολική ασφαλιζόμενη αξία 890.000,00 €. Επισυνάπτεται κατάσταση των ακινήτων, με ποσό ασφάλισης ανά ακίνητο.
  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ, Η ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ, που προέρχονται ενδεικτικά (είτε για τον ιδιοκτήτη είτε για τους τρίτους – όμορους, γειτονικούς ιδιοκτήτες, περαστικούς, αστέγους) εμμέσως ή αμέσως από πυρκαγιά, σεισμό,  κατάρρευση μερική ή ολική, καταστροφή ολική ή μερική από φυσικά αίτια ή δολιοφθορά και συνδέονται με τα ασφαλισμένα ακίνητα του ιδρύματος.

ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

Η διάρκεια των συμβολαίων θα είναι ετήσια και το Ίδρυμα επιθυμεί να λαμβάνει κάθε είδους ενημέρωση επί των παραπάνω καλύψεων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Επισυνάπτεται η κατάσταση ακινήτων του Ιδρύματος.

Παρακαλούμε, όπως μας αποστείλετε έγγραφη κλειστή προσφορά (εντός σφραγισμένου φακέλου), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27-1-2023. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να στείλετε email στη ηλεκτρονική διεύθυνση: idrima.xatzikonsta@gmail.com ή να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα  210-6810687 και 210-6810524 από τις 10:00 έως τις 14:00.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος