Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Κόσσου 8, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 22.6.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου.

Ανακοίνωση μίσθωσης Κόσσου 8, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-1-2023

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 17-2-2023

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ιδρύματος στο Χαλάνδρι, Λεωφόρος Κηφισίας 374 (έναντι του εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL) σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.