Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Ηφαίστου 5, στην Αθήνα

Πρακτικό διαγωνισμού μίσθωσης Ηφαίστου 5, Αθήνα