Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Φωκίωνος 5, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 21.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου.

Ανακοίνωση μίσθωσης για το ακίνητο Φωκίωνος 5, στην Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-2-2023

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 6-3-2023

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ιδρύματος στη Λεωφόρο Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), εργάσιμες ημέρες και ώρες.