Διαγωνισμός για τον έλεγχο χρήσεως 2022

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, θα προβεί στη διαδικασία λήψης προσφορών «για τη συνεργασία του Ιδρύματος με Ορκωτό Ελεγκτή, για τον έλεγχο χρήσεως του έτους 2022», σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να μας αποστείλετε σε κλειστό φάκελο έγγραφη προσφορά που να αφορά στο κόστος του ως άνω ελέγχου της χρήσεως 2022, με την ένδειξη:  «Για τον έλεγχο της χρήσεως 2022», το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 13-3-2023.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του Ιδρύματος  210-6810687 και 210-6810524 ή να στείλετε τα ερωτήματά σας στο email :  idrima.xatzikonsta@gmail.com  και ώρες 10:00-14:00.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος