Διαγωνισμός για συντήρηση ανελκυστήρων και αναβατορίου ΑΜΕΑ

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα που εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη μηνιαία συντήρηση των ανελκυστήρων και του αναβατορίου ΑΜΕΑ του κτιρίου επί των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη 13-15 & Νικηταρά 1, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος.

Στο κτίριο υπάρχουν δύο (2) ανελκυστήρες των 10 στάσεων, ένα αναβατόριο ΑΜΕΑ και η συντήρησή τους πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ΚΥΑ 28425/2008.

Η προσφορά σας θα δοθεί κατόπιν αυτοψίας στους ανελκυστήρες του κτιρίου, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί  κατά τις εργάσιμες ημέρες  & ώρες.

Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά η τιμή για απλή συντήρηση και η τιμή για πλήρη κάλυψη και ξεχωριστά η τιμή για τη συντήρηση του αναβατορίου και εάν ο ΦΠΑ εσωκλείεται ή προστίθεται στην τιμή.

Η διάρκεια των συμβολαίων θα είναι 5ετής.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την χρονική ισχύ της προσφοράς κατά τρεις μήνες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη «Για τη μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων», το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο Κόνιαρη στα τηλέφωνα 210-6810687 και 6977-263959 και ώρες 08:00-14:00.

Για πληροφορίες σχετικά με το έργο του Ιδρύματος επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.xatzikonsta.gr .

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος