Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού μίσθωσης του ακινήτου στην οδό Φωκίωνος 5, στην Αθήνα

Πρακτικό αποτελέσματος διαγωνισμού για το ακίνητο στην οδό Φωκίωνος 5 – Ακίνητο Νο 23