Διαγωνισμός για την πώληση παλαιών μετάλλων

Το Ίδρυμα Χατζηκώνστα, το οποίο εδρεύει στην Λεωφ. Κηφισίας 374, Τ.Κ. 15233, στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί Διαγωνισμό για πώληση παλαιών μετάλλων (scrap).

 Τα παλαιά, προς πώληση, μέταλλα, βρίσκονται συγκεντρωμένα στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος, όπου θα γίνει η ζύγισή τους.

Τα παλαιά αντικείμενα προς πώληση είναι :

  1. 3 αυτοκίνητα
  2. Ποδήλατα
  3. Διάφορα σιδηρικά
  4. Μηχανήματα ξυλουργικής

Η τιμή θα δοθεί έπειτα από αυτοψία, θα αφορά το σύνολο των αντικειμένων και θα πρέπει να γίνεται αναγωγή ανά κιλό, σε περίπτωση που χρειαστεί στο άμεσο μέλλον πώληση κι άλλων αντικειμένων.  Επίσης, στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αγορά και η αποκομιδή τους από το χώρο του Ιδρύματος. Το ποσό που θα προκύψει, θα καταβληθεί στο ταμείο του Ιδρύματος πριν την αποκομιδή. Οι τιμές της προσφοράς θα πρέπει να έχουν ισχύ για 3 μήνες.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία του Ιδρύματος, στο Χαλάνδρι, Λεωφ. Κηφισίας 374 (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), με την ένδειξη: «Για την πώληση παλαιών μετάλλων», το αργότερο έως την Δευτέρα 22-5-2023.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-6810687 καθημερινά από τις 10:00 ως 14:00 και στο  email στο  idrima.xatzikonsta@gmail.com

Ο  Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος