Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί των οδών Δοϊράνης 57 & Δημητρακοπούλου, στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την από 23.3.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδρύματος Γ. & Α. Χατζηκώνστα, δεχόμαστε έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.

Το εν λόγω οικόπεδο έχει κηρυχθεί κοινόχρηστος χώρος με βάση το Πολεοδομικό διάταγμα 16/2/1996/ΦΕΚ Δ 145 /1996, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας έχει καθορίσει τη χρήση του οικοπέδου ως Δημοτικό Χώρο στάθμευσης με ανέγερση Σταθμού αυτοκινήτων. Όμως εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, ο Δήμος Καλλιθέας δεν έχει προχωρήσει στην απαλλοτρίωση του εν λόγω οικοπέδου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Δοϊράνης & Δημητρακοπούλου, Καλλιθέα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-5-2023

Ημερομηνία καταληκτικής κατάθεσης προσφορών: 14-6-2023