Διαγωνισμός για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων

Το  Ίδρυμα Χατζηκώνστα, το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374  στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά, διενεργεί διαγωνισμό για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων.

 

Οι πιστοποιημένοι εκτιμητές θα κληθούν να συντάξουν εκτιμήσεις για την αξία (μισθωτική ή/και αγοραία) των ακινήτων της επισυναπτόμενης λίστας, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος, όταν αυτό ζητηθεί. Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τιμή ανά ακίνητο καθώς και εάν ο ΦΠΑ εσωκλείεται ή προστίθεται στην τιμή.

 

Οι εκτιμητές, πλην της πιστοποίησης, θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, εμπειρία, κ.λπ.), τα οποία θα συνεκτιμηθούν με την οικονομική προσφορά, για τη συνεργασία με το Ίδρυμα.

 

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε την προσφορά σας σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για τη συνεργασία με πιστοποιημένο εκτιμητή ακινήτων», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7-7-2023.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 210-6810687 ή στο email idrima.xatzikonsta@gmail.com 

 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος