Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του οικοπέδου επί της οδού Άστρους 62, στην Αθήνα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του Ν.4182/2013 και την από 4.9.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για τη εκμίσθωση του ανωτέρω οικοπέδου.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης Άστρους 62, Αθήνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.10.2023

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 10.11.2023

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Ιδρύματος στη Λεωφόρο Κηφισίας 374, στο Χαλάνδρι (έναντι εμπορικού κέντρου GOLDEN HALL), σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, αναγράφοντας “Για το διαγωνισμό μίσθωσης του οικοπέδου επί της οδού Άσρους 62, στην Αθήνα”.