Χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας!

11Το σπουδαίο έργο που προσφέρει το Ίδρυμα Χατζηκώνστα δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς το ενδιαφέρον, την αγάπη και την υποστήριξη σας.

Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας -σήμερα ακόμη περισσότερο- για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα παιδιά μας και να τους εξασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον.

Μπορείτε κι εσείς να στηρίξετε τα παιδιά μας ως εθελοντής, προσφέροντας αναγκαία υλικά αγαθά ή ακόμη και την ελάχιστη οικονομική βοήθεια που για εμάς είναι πολύτιμη!