Διαγωνισμός για την απασχόληση Ειδικού Ιατρού Εργασίας

Το Ίδρυμα Γ. & Αικ. Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων, το οποίο εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι και φιλοξενεί άπορα παιδιά διενεργεί διαγωνισμό για την απασχόληση Ειδικού Ιατρού Εργασίας.

Το Ίδρυμα απασχολεί κατά μέσο όρο 65 εργαζόμενους.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαιτούνται ανά έτος 75 ώρες παρουσίας του Ιατρού εργασίας οι οποίες θα κατανεμηθούν ανά μήνα, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Ιατρού και Ιδρύματος και κατά βάση μεσημεριανές και απογευματινές  ώρες.

Παρακαλούμε να αναφερθεί η ακριβής ειδικότητα του Ιατρού και να επισυναφθεί βιογραφικό του σημείωμα (σπουδές, εμπειρία κ.λ.π.), καθώς και η δυνατότητα συνταγογράφησης εξετάσεων και φαρμάκων. Τα προσόντα και οι αρμοδιότητές του Ιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/ Α’ / 02.06.2010).

Επίσης να αναφερθεί ο αριθμός αδείας της εταιρείας σας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να επισυναφθεί, εάν υπάρχει, αντίγραφο πιστοποίησης ISO.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη κλειστή (εντός φακέλου) προσφορά τιμών, το αργότερο έως την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 με την ένδειξη «Για τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας».

Για διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Παπαστάθη στο τηλέφωνο 210-6810687 από 09:00 έως 14:00.

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Λεωνίδας Δραγουμάνος