ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΟΛΟΥ 38 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

  • 08/04/2019

ΑΙΟΛΟΥ 38 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 42 του Ν.4182/2013 και την από 03.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επί της οδού Αιόλου 38 στην Αθήνα (Πλ. Αγίας Ειρήνης).

Προκήρυξη διαγωνισμού για την μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου επι της Αιόλου 38 στη Πλ. Αγίας Ειρήνης

https://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/faces/anarthseis-task-flow/searchAnarthseis

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στο πρωτόκολλο του Ιδρύματος :06-06-2019

Ώρες λειτουργίας της Γραμματείας στα γραφεία του Ιδρύματος που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 374 στο Χαλάνδρι,  9:00 – 16:00.

Categories: Uncategorized